develop your own website

Графити и Стенопис

Нашият резидентен графитист е експерт и известен уличен художник на открито и работи по много проекти по целия свят. Външните стенописи могат да подобрят събитията и брандинг кампаниите, които говорят конкретно за младежката култура, но еднакво за всички възрастови групи. Графити е съвършен иновативен маркетингов инструмент и осигурява усещане за уникалност в еднократното си изкуство. Всички проекти се проектират индивидуално за всеки клиент. Работим заедно с клиента, за да постигнем тяхната визия, като сме гъвкави по отношение на повърхността, материалите, художествените характеристики или приложения. Работата в международен план ни позволява достъп до по-широка мрежа от художници граф, предстоящи тенденции, нови стилове и добавяне на други творчески елементи към нашите проекти.